Nad Odrą nr 1-2 (217-218) 2018

Miesięcznik jest wydawany dzięki wsparciu PT Czytelników w kraju i za granicą.
Dziękujemy Autorom za bezinteresowne współredagowanie pisma.

Dobroczyńców prosimy o wpłaty na konto:
GBS Gorzów Wielkopolski, Oddz. Zielona Góra, 54 83 63 0004 0003 8771 2000 0001
Redakcja publikuje materiały, nie zawsze podzielając w całości poglądy ich Autorów.

Nad Odrą nr 1-2 (217-218) 2018