Miesięcznik jest wydawany dzięki wsparciu PT Czytelników w kraju i za granicą.
Dziękujemy Autorom za bezinteresowne współredagowanie pisma.

Dobroczyńców prosimy o wpłaty na konto:
GBS Gorzów Wielkopolski, Oddz. Zielona Góra, 54 83 63 0004 0003 8771 2000 0001
Redakcja publikuje materiały, nie zawsze podzielając w całości poglądy ich Autorów.

nad_odra_4-6_2016